Geachte Akersloters!

Beste leden,                                                                                              februari 2023

We willen u natuurlijk weer hartelijk bedanken voor de steun het afgelopen jaar! We hebben helaas door de Corona Pandemie en het “mooie weer” weinig kunnen en mogen organiseren. Vooral door alle regels in het jaar 2021 die de overheid hanteerde mochten we de landijsbaan niet openen en ook het jeugdschaatsen is niet volledig doorgegaan. Als alternatief hebben we hiervoor lessen op de mountainbike baan kunnen aanbieden. Hier hebben de kinderen met veel enthousiasme aan mee gedaan. Ook de klimaatverandering zorgt ervoor dat het schaatsen op natuurijs steeds minder vaak voorkomt. Gelukkig hebben we nog wel een paar dagen kunnen schaatsen in februari 2021. Er kon toen nog een rondje Noordermolen en naar Limmen worden geschaatst. Dit had niet gekund zonder de pontons onder de brug die wij als IJsclub gezamenlijk bezitten met IJsclub Limmen. Deze pontons moeten ook onderhouden worden en dat is het afgelopen jaar weer aangepakt zodat ze weer gebruiksklaar zijn.

In februari 2022 is er nog door een aantal mensen op het Kerkemeer geschaatst. Maar het ijs was dermate slecht dat wij als IJsclub niet de verantwoordelijkheid konden nemen voor een veilig ritje. We hebben nog wel een keer schaatsen kunnen aanbieden voor u als lid op de Meent in Alkmaar, wat weer een gezellig avondje opleverde.


Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er een groep enthousiaste Akersloters bezig is met het uitzoeken of het haalbaar is om alle sporten te bundelen in een groot sportpark. Het Omnipark!! Wij nemen als IJsclub ook deel aan dit project en hopen dat het in de toekomst misschien mogelijk is om middels een verharde ondergrond bij matige vorst toch een veilige IJsbaan te kunnen creëren.


Bijgaande treft u het financieel jaaroverzicht aan.

Zoals u leest zitten wij als IJsclub niet stil en word uw mening heel erg op prijs gesteld. U kunt u vraag of opmerking sturen naar ons mail adres: [email protected]

We wensen u een fantastisch 2023 toe!!

Hieronder ziet u het financieel overzicht van onze ijsclub.

Inkomsten Seizoen 2021-2022

leden € 2.335,00

Jeugdschaatsen € 1.705,00

Rente € -

Landijsbaan € 100,00

Totaal inkomsten € 4.140,00

   

Uitgaven Seizoen 2021-2022

Contributie KNSB / Gewest noord / KVK € 266,22

Evenementen € 126,63

Jeugdschaatsen € 1.817,16

Communicatie & Advertenties € 274,73

Bestuurskosten € -

Bankkosten € 219,49

Landijsbaan € 52,12

Totaal uitgaven € 2.756,35

   

Liquide middelen afsluiting seizoen 2021-2022

Kas € 62,10

Bank € 8.678,95

Spaar € 2.353,77

Totaal € 11.094,82

In februari 2023 zal de incasso van uw lidmaatschap van 5 euro weer plaatsvinden! 

 
IJsclub Akersloot is één van de oudste ijsverenigingen van Nederland. De vereniging is opgericht in 1899 om destijds de ijswegen sneeuwvrij te houden. Nu richten wij ons met name op de jeugd en de natuurijsliefhebber uit Akersloot. Wij zijn een club van doeners en niet van praters. Wij hebben bijna 500 gezinnen als donateurs, daarmee zijn wij de grootste (sport)vereniging van Akersloot.

IJsclub Akersloot heeft als doelstelling de schaatssport te bevorderen d.m.v.:

  1. schaatsles aanbieden aan basisschooljeugd.
  2. exploiteren van een veilige landijsbaan voor jeugd en volwassenen met schaatsactiviteiten
  3. sneeuwvrij maken van een parkoers door de Groot-Limmerpolder eventueel t.b.v. een toertocht

Schaatsen op het kerkemeer

14/2/21!

We konden schaatsen ! 12/2/21 


Jeugdschaatsen

Aanmelden kan va heden weer via tabblad Jeugdschaatsen!

Meld je aan voor het Jeugdschaatsen

Vanaf december start het jeugdschaatsen weer. Je kunt je aanmelden bij Tinie Woning via het tabblad 'Jeugdschaatsen'. De lessen voor ons beginnen v.a zaterdag 31 december 2022 elke zaterdag ook in de vakanties en zijn van 10-11 uur op de Meent. Kinderen vanaf 7 jaar of groep 4 t/m 8 mogen hier aan deelnemen. De deelnemers krijgen informatie over de 1e les via de mail! 

          opgeven voor 10 december 2022!!!

Meld je aan bij Tinie Woning door het tabblad 'jeugdschaatsen' hierboven in te vullen. Je moet wel lid zijn of worden van ijsclub Akersloot voor 5 euro per jaar!

IBAN NL 60 RABO 0300 9609 72

IJsclub Akersloot