IJsclub Akersloot

Bedankt Akersloters!

Ijsclub Akersloot bedankt alle leden van de #Rabobank die op ons gestemd hebben tijdens de ClubSupportactie. We hebben een cheque ontvangen van € 1095,- !! Dit komt ten goede aan de landijsbaan en de leden! 


IJsclub Akersloot is één van de oudste ijsverenigingen van Nederland. De vereniging is opgericht in 1899 om destijds de ijswegen sneeuwvrij te houden. Nu richten wij ons met name op de jeugd en de natuurijsliefhebber uit Akersloot. Wij zijn een club van doeners en niet van praters. Wij hebben bijna 500 gezinnen als donateurs, daarmee zijn wij de grootste (sport)vereniging van Akersloot.

IJsclub Akersloot heeft als doelstelling de schaatssport te bevorderen d.m.v.:

  1. schaatsles aanbieden aan basisschooljeugd.
  2. exploiteren van een veilige landijsbaan voor jeugd en volwassenen met schaatsactiviteiten
  3. sneeuwvrij maken van een parkoers door de Groot-Limmerpolder eventueel t.b.v. een toertocht

Snertactie, 30 Nov.2019

opbrengst voor het jeugdschaatsen!

ALV, 12 december 2019

20.00-20.45 uur, Kruispunt! nieuwe locatie!

Jeugdschaatsen

Aanmelden kan va heden weer via tabblad Jeugdschaatsen!

Meld je aan voor het Jeugdschaatsen

Vanaf januari start het jeugdschaatsen weer. Je kunt je aanmelden bij Tinie Woning. De lessen voor ons beginnen zaterdag  2 januari  2021 en zijn van 10-11 uur uur op de Meent. Kinderen vanaf 7 jaar of groep 4 mogen hier aan deelnemen. De deelnemers krijgen informatie over de 1e les via de mail! 

          opgeven voor 1 december 2020!!!

Meld je aan bij Tinie Woning door het tabblad 'jeugdschaatsen' hierboven in te vullen. Je moet wel lid zijn of worden van ijsclub Akersloot voor 5 euro per jaar!

IBAN NL 60 RABO 0300 9609 72

IJsclub Akersloot 


We hebben meegedaan met de Rabobank clubsupport, en de stemmen zijn geteld! U heeft flink gestemd op onze club! Kijk ook op #raboclubsupportalkmaar . Bedankt voor het prachtige bedrag van € 1095,-. Dit kunnen we besteden aan de landijsbaan én de leden!